TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Media\1_STHCHOME\FolderFunc\202403\Images/tuyen-sinh-lien-thong-dh-2024-20240327103216-e.jpg

 

Học viên nhận hồ sơ học liên thông tại Văn phòng trường

Xem thông báo Tuyển sinh liên thông Đại học Mở TP.HCM năm 2024: Tại đây

Liên Hệ