TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827

THUYẾT MINH VIÊN TẠI ĐIỂM

Thời lượng đào tạo: 6 buổi / lớp - 5 tiết/ buổi ( 30 tiết)

Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại doanh nghiệp

Mỗi buổi lên lớp không quá 35 học viên 

Đơn vị thực hiện đào tạo

TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST

23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1800558827  - E-mail: mail@sthc.edu.vn

Liên hệ đăng ký
THUYẾT MINH VIÊN TẠI ĐIỂM
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu khóa học nhằm giúp học viên (HV) có kiến thức và kỹ năng để thực hiện một chương trình thuyết minh cho đoàn khách đến tham quan tại điểm di tích, điểm du lịch.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi.

- Kỹ năng giao tiếp bằng lới nói, bằng ngôn ngữ cơ thể.

- Kỹ năng giải quyết tình huống.

- Kiến thức về khu du lịch, điểm du lịch.

- Giá trị của khu du lịch, điểm du lịch tại địa phương, vùng miền.

- Quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm, các kỹ năng hướng dẫn chuyên biệt.

- Kỹ thuật nói.

- Nội dung thuyết minh.

- Phương pháp thuyết minh.

- Thực hành kỹ năng thuyết minh tại Khu bảo tồn thiên nhiên - vườn quốc gia, không gian văn hóa tâm linh, các điểm di tích LS-VH".

- Kỹ năng hướng dẫn, thuyết minh, ứng xử đối với các đoàn khách đặc biệt: lãnh đạo cấp cao, chính khách, người khuyết tật….

- Thảo luận.

- Tổng kết lớp học.

Đăng ký tư vấn

Hotline: 1800558827

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

Thời lượng đào tạo: 6 buổi / lớp - 5 tiết/ buổi ( 30 tiết)

Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại doanh nghiệp

Mỗi buổi lên lớp không quá 35 học viên 

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:

Email: mail@sthc.edu.vn 

Điện thoại: 1800558827

4/5 (160 votes)
Liên Hệ