TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827

KỸ NĂNG GIÁM SÁT

Chương trình đào tạo:  KỸ NĂNG GIÁM SÁT
Thời lượng đào tạo: 100 tiết 
Đối tượng: Trưởng ca, tổ trưởng trở lên
Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại doanh nghiệp
Đơn vị thực hiện đào tạo
TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST
23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1800558827  - E-mail: mail@sthc.edu.vn
Liên hệ đăng ký
KỸ NĂNG GIÁM SÁT
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Trở thành giám sát viên (05 tiết)

 • Giới thiệu chức danh giám sát viên
 • Vai trò và trách nhiệm của giám sát viên trong bộ phận
 • Những kỹ năng cần có của giám sát viên
 • Những tiêu chuẩn để trở thành giám sát viên tốt
 • Những thách thức đối với giám sát viên

2. Kỹ năng giao tiếp của giám sát viên (05 tiết)

 • Định nghĩa giao tiếp
 • Giới thiệu sơ đồ về chu trình giao tiếp
 • Những định kiến trong giao tiếp cần phá vỡ
 • Hai hình thức giao tiếp phổ biến
 • Ưu và nhược điểm của từng loại hình giao tiếp
 • Những đối tượng giao tiếp
 • Kỹ thuật giao tiếp với từng đối tượng
 • Hoạt động phản hồi thông tin

3. Quản lý sự thay đổi (10 tiết)

 • Khái niệm sự thay đổi
 • Tại sao phải thay đổi
 • Điều gì phải thay đổi
 • Vì sao người ta phản đối sự thay đổi
 • Phương pháp truyền đạt sự thay đổi
 • Các bước thay đổi
 • Lợi ích của sự thay đổi

4. Tạo động lực làm việc cho nhân viên (05 tiết)

 • Định nghĩa động lực
 • Vì sao người giám sát không thể tạo động lực cho nhân viên
 •  Năng lực và động lực của nhân viên qua bốn giai đoạn phát triển
 • Bốn phương pháp giám sát phù hợp với bốn giai đoạn

5. Kỹ năng đào tạo (40 tiết)

 • Giới thiệu những tình huống cần được huấn luyện
 • Cấu trúc của một bài dạy kỹ năng nghề
 • Phương pháp huấn luyện phù hợp cho bốn giai đoạn phát triển của nhân viên

6. Giải quyết vấn đề (10 tiết)

 • Định nghĩa vấn đề
 • Những yếu tố tác động đến quá trình giải quyết vấn đề
 • Tầm quan trọng của việc nhận ra cốt lõi của vấn đề
 • Kỹ thuật giải quyết vấn đề - “TẠI SAO”
 • Vai trò của giám sát viên trong giải quyết vấn đề
 • Hậu quả của việc giám sát viên tự giải quyết toàn bộ vấn đề
 • Đối tượng hay gây phiền toái và cách ứng xử với họ

7. Ủy thác công việc (10 tiết)

 • Hiểu rõ bản chất của ủy thác công việc
 • Lợi ích khi ủy thác công việc
 • Các lỗi thường gặp khi ủy thác công việc
 • Rào cản đối với việc ủy thác
 • Bốn bước ủy thác công việc
 • Những trường hợp không ủy thác
 • Ứng xử với những trường hợp ủy thác ngược

8. Đánh giá nhân viên (05 tiết)

 • Định nghĩa
 • Tại sao phải đánh giá nhân viên
 • Các kiểu đánh giá nhân viên

- Chuẩn bị trước khi đánh giá nhân viên

- Quy trình đánh giá nhân viên

- Những trường hợp khó đánh giá

9. Làm việc theo nhóm (05 tiết)

 • Định nghĩa nhóm và nhóm làm việc
 • Tại sao mọi người tham gia vào nhóm
 • Người giám sát phá hủy nhóm như thế nào
 • Người giám sát xây dựng nhóm như thế nào
 • Nhóm làm việc hiệu quả
 • Những biện pháp giúp nhóm tự tin, làm việc hiệu quả

10. Giám sát tiêu chuẩn và qui trình làm việc (05 tiết)

 • Tổ chức việc họp đầu ca và phân công công việc cho nhân viên
 • Xây dựng phương án duy trì tiêu chuẩn nghề tại doanh nghiệp
 • Thực hành các trường hợp phát sinh trong ca làm việc
Đăng ký tư vấn

Hotline: 1800558827

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ

TRƯỜNG TC DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST

23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1800.55.88.27  - 028.38442238, Zalo: 0917954778

Email: admin@sthc.edu.vnmail@sthc.edu.vn

4.6/5 (200 votes)
Liên Hệ