TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Media\1_STHCHOME\FolderFunc\202405\Images/ky-nang-quan-ly-van-hanh-nha-hang-1-20240509095049-e.jpg
Media\1_STHCHOME\FolderFunc\202405\Images/ky-nang-quan-ly-van-hanh-nha-hang-2-20240509095050-e.jpg
Media\1_STHCHOME\FolderFunc\202405\Images/ky-nang-quan-ly-van-hanh-nha-hang-3-20240509095049-e.jpg
Media\1_STHCHOME\FolderFunc\202405\Images/ky-nang-quan-ly-van-hanh-nha-hang-4-20240509095055-e.jpg
Media\1_STHCHOME\FolderFunc\202405\Images/ky-nang-quan-ly-van-hanh-nha-hang-5-20240509095055-e.jpg

TỔ CHỨC LỚP HỌC

1. Thời gian khoá học: 10 buổi (Mỗi tuần học 03 buổi) . Khai giảng thường xuyên hàng tháng 

2.   Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến trên nền tảng ZOOM hoặc kết hợp cả hai

3. Học phí: 6.000.000 đồng/ khoá 

4. Địa điểm học tập: TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN SAIGONTOURIST   23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Media/1_STHCHOME/FolderFunc/202305/Images/dang-ky-ngay-20230531015307-e.jpg

 

4.6/5 (78 votes)
Liên Hệ