TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Thầy Nguyễn Đức Đạt

Thầy Nguyễn Đức Đạt

GIÁO VIÊN BỘ MÔN CƠ BẢN

Cử nhân tiếng Anh, hệ chính quy (1981-1985), Đại học Tổng hợp TP HCM

Đã từng làm việc tại :

Khách sạn Rex  (1986-1994)

Khách sạn Majestic (1995-2006)

Longhai Beach Resort (2006-2007)

Lan Anh Club (2007-2008)

Liên Hệ