TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Trương Lê Thanh Thảo

ThS. Trương Lê Thanh Thảo

TRƯỞNG BỘ MÔN CƠ BẢN

- Kỹ sư Công nghệ môi trường (Trường Đại học Dân lập Văn Lang TP. Hồ Chí Minh).

- Thạc sĩ Quản lý môi trường (Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

- Chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý Nhà Hàng – Khách sạn (Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist).

- 03 năm kinh nghiệm làm việc ở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

- 12 năm kinh nghiệm làm việc về công tác đào tạo tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

- 05 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

Môi trường của ta, thế giới mà ta đang sống và làm việc, là tấm gương phản chiếu những thái độ và kỳ vọng của ta. Our environment, the world in which we live and work, is a mirror of our attitudes and expectations. (Earl Nightingale)
Liên Hệ