TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Quách Thanh Toàn

ThS. Quách Thanh Toàn

TRƯỞNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

  • Thạc sỹ Việt Nam học (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM).
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh (Đại học Kinh tế TP.HCM).
  • Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE).
  • Chứng nhận tham gia chương trình Trao đổi sinh viên tại Nhật Bản.
  • Hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế của Lữ hành Saigontourist.
  • Kinh nghiệm làm việc ở Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại TP.HCM.
  • Kinh nghiệm nhiều năm Quản lý Bộ phận Kinh doanh và Điều hành của Saigontourist chi nhánh Cần Thơ.
Liên Hệ