TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Minh Thạnh

ThS. Nguyễn Minh Thạnh

TRƯỞNG BỘ MÔN TIẾP TÂN

Thạc sĩ Quản trị Du lịch và Khách sạn, Đại học Bangkok, 2020

Cử nhân Anh văn – Đại học Sư Phạm TP.HCM, 1987

Nhân viên Bộ phận Concierge Khách sạn Rex Saigon, 1988

Nhân viên Phòng Đối ngoại – Công ty Dịch vụ Thuỷ sản Tây Nam – Bộ Thuỷ sản, 1989-1990

Phó Quản đốc Bộ phận Tiền sảnh  Khách sạn Rex Saigon, 1991-2003

Chứng chỉ Quản trị lưu trú – Học viện Raffles, Singapore, 2006

Chứng chỉ Kỹ năng thực hành Nghề Quản trị Khách sạn, 2019

Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE), 2017

Chứng nhận Đào tạo viên VTCB, 2007

Chuyên gia Thẩm định chuyên ngành Lễ tân Khách sạn tại Trung tâm Thẩm định Dự án EU

Thẩm định viên nghiệp vụ Lễ tân tại các khách sạn: Caravelle, Central Palace, Eastin Grand, Intercontinental Asiana Saigon, Liberty Central, Norfolk Mansion, the Reverie Saigon, Six Senses Condao, Sofitel, Windsor Plaza…

Chuyên viên đào tạo chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp & Chăm sóc Khách hàng và chuyên đề Quản lý Khách sạn

Đào tạo viên về Compass Plus cho COSTA CRUISE, 2013 - 2015

Cộng tác viên đào tạo tại SMEI-VIETNAM (Sales & Marketing Executive International - Vietnam), 2015 - 2017

Á quân Hội thi Lễ tân Giỏi toàn quốc, 2000

Giám khảo Hội thi Lễ tân Giỏi Thành phố và Toàn quốc, 2010 - 2013 - 2016

35 năm kinh nghiệm đào tạo và quản lý khách sạn

Đối với tôi, cho dù bạn ở vị trí nào, hãy làm tốt trách nhiệm của mình. “Whatever you are, be a good one.” (Abraham Lincohn)
Liên Hệ