TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Đình Thy

ThS. Nguyễn Đình Thy

GIÁO VIÊN CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Tốt nghiệp loại Giỏi –Thạc sỹ Chuyên ngành quản lý lưu trú du lịch quốc tế –Trường QMU, United Kingdom, 2022

Tốt nghiệp loại Giỏi –Thạc sỹ Chuyên ngành quản lý lưu trú du lịch quốc tế –Trường BBI, Luxembourg, 2022

Tốt nghiệp loại Khá – Chuyên ngành Sư phạm Điện - Điện tử – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

Tốt nghiệp loại Giỏi – Chuyên ngành Quản trị Lễ tân Khách sạn – Trường Du lịch & Khách sạn Saigontourist, 2013

Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE), 2017

Chứng chỉ Kỹ năng thực hành Nghề Quản trị Khách sạn, 2019

Chứng chỉ Sư phạm bậc 2, 2012

Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, 2019

Nhân viên Lễ tân – Buồng phòng Khách sạn Perin, Luxembourg, 2021-2022

Nhân viên Lễ tân Khách sạn Holiday Inn Express, Middletown, R.I., USA, 2011

Nhân viên bộ phận Tiền sảnh Khách sạn Caravelle Saigon, 2012-2014

Nhân viên Lễ tân Khách sạn Thanh Bình 2, 2014-2015

Chuyên viên đào tạo chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp & Chăm sóc khách hàng

Kinh nghiệm chuyên môn: 13 năm

Mỉm cười mang lại cho trí não niềm vui như 2000 thanh sô-cô-la hay 25,000 đô-la Mỹ. “Smiling gives the brain as much pleasure as 2000 bars of chocolate, or $25,000.” (Smile: The Astonishing Powers of a Simple Act, by Ron Gutman)
Liên Hệ