TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Cô Lê Thị Lệ Hiền

Cô Lê Thị Lệ Hiền

GIÁO VIÊN BỘ MÔN CƠ BẢN

Trung cấp Quản trị khách sạn.

Cử nhân Luật – ĐH Luật.

Cử nhân Thư viện thông tin – ĐH KHXHNV.

“Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện”
Liên Hệ