TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Kim Anh

ThS. Nguyễn Kim Anh

PHÓ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

  • Thạc sĩ Phương pháp Giảng dạy và Lý luận ngôn ngữ, ĐH Victoria, Melbourn, Úc.
  • Kinh nghiệm 12 năm làm việc trong lĩnh vực Giáo dục, Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, chuyên ngành Nhà hàng Khách sạn Hướng dẫn, TOEIC, IELTS.
  • Kinh nghiệm trên 05 năm làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn, Du lịch; Điều phối hợp tác tình nguyện viên nước ngoài cho các lớp học
  • Tạo được môi trường thoải mái cho người học và phát huy khả năng tính tự học của người học cũng như xây dựng kỹ năng ứng dụng được những nguồn tài liệu mở có sẵn cho người học.
“Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường, thành công sẽ đến với bạn.”
Liên Hệ