TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ phương pháp lý luận và giảng dạy tiếng Anh - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ quốc tế ngành quản lý khách sạn - BBI, Đại học Khoa học Ứng dụng Quản lý Khách sạn Quốc tế, Wiltz, Luxembourg hợp tác với Đại học Queen Margaret, Edinburgh, Vương quốc Anh
  • Kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cho học viên thuộc các lứa tuổi và trình độ khác nhau, phương pháp giảng dạy linh hoạt nhằm khơi gợi khả năng nhận thức và tư duy của học viên, đồng thời truyền cảm hứng, đam mê và nhiệt huyết trong viêc học.
« Good teachers know how to bring out the best in students.»
Liên Hệ