TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hà

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NHÀ HÀNG

-  Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh

-  Chứng chỉ chuyên ngành pha chế

-  Chứng chỉ chuyên ngành Bếp nâng cao

-  Chứng nhận Kỹ năng Quản lý Cảm xúc trong Ngành Dịch vụ Khách hàng – PTI Education Training Group

-  Kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành F&B

-  Kinh nghiệm 12 năm giảng dạy chuyên ngành pha chế thức uống

"THÀNH CÔNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO KIẾN THỨC MÀ VÀO CÁCH ÁP DỤNG KIẾN THỨC "
Liên Hệ