TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Thị Thúy Anh

ThS. Nguyễn Thị Thúy Anh

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

  • Thạc sĩ Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
  • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh
  • Mục tiêu giảng dạy: Vận dụng những kiến thức bài giảng vào thực tiễn, giúp sinh viên cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh
Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có kết quả không “Life is trying things to see if they work.” _ Ray Bradbury
Liên Hệ