TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Vân

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Vân

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

  • Thạc sĩ Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh - ĐH Southern Queensland, Úc.
  • Cử Nhân Ngữ Văn Anh - trường ĐH KHXH & NV.
  • Cử nhân Kinh Tế - ĐH Thương Mại Hà Nội
  • Chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn Du Lịch Quốc Tế - Thẻ HDV Du lịch Quốc tế.
  • Kinh nghiệm 15 năm giảng dạy tiếng Anh cho học viên thuộc các lứa tuổi và trình độ khác nhau.
“Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường.” (Where there is a will, there is a way.)
Liên Hệ