TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Thầy Hoàng Trọng Đạo

Thầy Hoàng Trọng Đạo

GIÁO VIÊN BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

  • Cử nhân Văn hóa du lịch (ĐH Văn hóa TP.HCM)
  • Hướng dẫn viên du lịch Công ty Lữ hành TNHH MTV Saigontourist (20052019)
  • Trưởng văn phòng Du lịch Travel 24h chi nhánh Tân Phú (20192020)
"Hãy là phiên bản tốt nhất của mình"
Liên Hệ