TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Giang Nam

ThS. Nguyễn Giang Nam

GIÁO VIÊN BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

  • Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội
  • Thạc sĩ Du lịch 
  • Đào tạo viên VTOS (Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam)
  • Đã từng làm việc tại:
  • Hướng dẫn viên – Du lịch Tracodi (2000 – 2004)
  • Nhân viên Điều hành và Kinh doanh – Viễn Đông Travel (2004 – 2007)
  • Trưởng phòng Kinh doanh khách lẻ – Công ty TNHH MTV DVLH Saigotnourist (2007 – 2018)
Liên Hệ