TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Thầy Nguyễn Hữu Chánh

Thầy Nguyễn Hữu Chánh

GIÁO VIÊN BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

  • Cử nhân Văn hóa Đông Nam Á
  • Trưởng Bộ môn Cơ sở Khoa Lữ hành trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn
  • Kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm môn Tuyến điểm và Lịch sử
Liên Hệ