TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NHÀ HÀNG

Bằng Đại học ngành Quản trị Kinh doanh – ĐH Tôn ĐứcThắng.

Chứng chỉ Lớp Maitre D’Hôtel – Công ty Du lịch Sài Gòn.

Chứng chỉ Lớp Hospitality Management – TAFE – Úc.

Chứng chỉ Lớp Train the Trainer in Hospitality Industry – SHATEC – Singapore.

Chứng chỉ Lớp Vocational Training Program for VN Student and Teacher – LTHAH – Luxembourg.

Chứng chỉ Lớp Hospitality Management – University Utara – Malaysia.

Chứng chỉ Lớp Nghiệp vụ Sư phạm Bậc 2 – ĐHSPKT TP. HCM.

Đào tạo viên, Giảng viên được Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ chứng nhận (“Certified Hospitality  Trainer” – CHT, “Certified Hospitality Educator” – CHE)

Trưởng Nhà hàng Lam Sơn (Ks Độc Lập).

Trưởng Nhà hàng Lầu 9 – Hội trường Lầu 10 – Khách sạn Caravelle (Ks Độc Lập).

Trưởng Bộ môn Nhà hàng Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist.

“Nếu mỗi ngày, chúng ta không học hoặc không làm một điều gì mới theo xu hướng tích cực và có ý nghĩa thì chúng ta không xứng đáng đứng dưới ánh mặt Trời”
Liên Hệ