TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Thầy Norbert Ehrbar

Thầy Norbert Ehrbar

GIÁO VIÊN BỘ MÔN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

- Bếp trưởng điều hành/Cố vấn ẩm thực tại Nhat Nam Fine Foods

- Giảng viên thỉnh giảng tại  Trường Saigontourist từ 2009 đến nay.

- Thành viên World Master Chef Society từ 2012

- Đồng sáng lập và thành viên của Saigon Professional Chef’s Guild (Phó chủ tịch giai đoạn 2005 – 2012)

- Thành viên sáng lập của Swiss Business Association in Vietnam năm 2000.

Liên Hệ