TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Thầy Quách Tân Huy

Thầy Quách Tân Huy

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NHÀ HÀNG

-  Chứng chỉ chuyên ngành pha chế

-  Kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành F&B

-  Kinh nghiệm 4 năm giảng dạy chuyên ngành pha chế thức uống

"Người ta hiếm khi thành công nếu không làm điều mình thấy vui thích"
Liên Hệ