TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Huỳnh Công Hiếu

ThS. Huỳnh Công Hiếu

GIÁO VIÊN BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

  • Cử nhân Cao đẳng Hướng dẫn du lịch (CĐ VH NT TP.HCM)
  • Cử nhân Ngữ văn Anh (ĐH KHXH& NV TP.HCM)
  • Thạc sĩ Văn hóa học
  • HDV DL Công ty Du lịch Thanh Niên (20022005)
  • Trưởng Trung tâm Điều hành Hướng dẫn Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Niên (20052008)
  • HDV DL Quốc tế tiếng Anh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saingontourist (20082016)
  • Phó phòng Hướng dẫn Quốc tế Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saingontourist (20162018)
  • HDV DL Quốc tế tiếng Anh Công ty Overseas Adventure Travel
  • Kinh nghiệm giảng dạy trong ngành Du lịch hơn 10 năm
Liên Hệ