TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Lê Thị Tuyết Ngân

ThS. Lê Thị Tuyết Ngân

GIÁO VIÊN BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

  • Cử nhân Việt Nam học (ĐH Quy Nhơn)
  • Thạc sĩ Việt Nam học (ĐH KHXH& NV TP.HCM)
Liên Hệ