TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung

GIÁO VIÊN BỘ MÔN CƠ BẢN

  • Thạc sĩ tài chính ngân hàng
  • Cử nhân kế toán
  • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
  • 13 năm tham gia giảng dạy.
Sự học là mãi mãi, không bao giờ là quá muộn.
Liên Hệ