TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGẮN HẠN TRONG THÁNG 9 NĂM 2023

Khai giảng ngày 07/09/2023

1.  Bánh Âu (Thời gian đào tạo 02 tháng - Học 3 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng thứ 2 - 4 - 6 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 11.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

2. - Bánh Âu nâng cao  (Thời gian đào tạo 02 tháng - Học 3 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng thứ 2 - 4 - 6 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 12.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

3. - Kỹ thuật làm bánh Âu  (Thời gian đào tạo 02 tháng - Học 3 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng thứ 2 - 4 - 6 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 19.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

4. - Bánh Việt  (Thời gian đào tạo 01 tháng - Học 3 buổi/ tuần) 

- Học buổi Chiều thứ 3-5-7 (từ 13:15 đến 16:30)

- Học phí 5.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

5. - Kỹ thuật chế biến món ăn Việt  (Thời gian đào tạo 05 tháng - Học 4 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 22.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

6. - Kỹ thuật chế biến món ăn Âu (Thời gian đào tạo 05 tháng - Học 4 buổi/ tuần

- Học buổi Tối từ thứ 2 đến thứ 6 ( từ 17:30 đến 20:30)

- Học phí 22.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

7. - Pha chế cà phê nghệ thuật (Thời gian đào tạo 1.5 tháng - Học 3 buổi/ tuần) 

- Học buổi Tối thứ 2-4-6 ( từ 17:30 đến 20:30)

- Học phí 8.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

8. - Nghiệp vụ buồng/phòng (Thời gian đào tạo 4 tháng - Học 2 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng thứ 6,7 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 5.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

9. - Nghiệp vụ nhà hàng (Thời gian đào tạo 4 tháng - Học 2 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng thứ 2,4 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 5.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

10. - Nghiệp vụ tiếp tân (Thời gian đà tạo 4 tháng - Học 2 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng thứ 3,5 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 5.000.000 đồng/ khóa.

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

11. - Nghiệp vụ Nhà hàng - Khách sạn (Thời gian đào tạo 4 tháng - Học 6 buổi/ tuần) 

- Học buổi Sáng từ thứ 2 đến thứ 7 ( từ 7:45 đến 11:00)

- Học phí 12.000.000 đồng/ khóa.

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

12. - Nghiệp vụ tiếp tân Khách sạn (Thời gian đào tạo 3 tháng - Học 3 buổi/ tuần) 

- Học buổi Tối thứ 2-4-6 ( từ 17:30 đến 20:30)

- Học phí 8.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

13. - Quản lý Nhà hàng - Khách sạn (Thời gian đào tạo 4 tháng - Học 5 buổi/ tuần) 

- Học buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 ( từ 17:30 đến 20:30)

- Học phí 17.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

 

4.7/5 (52 votes)
Liên Hệ