TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
Media/1_STHCHOME/FolderFunc/202212/Images/so-do-dao-tao-lien-thong-sthc-20221224072012-e.jpg

- Liên thông lên Cao đẳng: Xem Thông báo tuyển sinh Tại đây

1. Ngành Quản trị Du lịch - Lữ hành;

2. Ngành Quản trị nhà hàng khách sạn   

- Liên thông lên đại học: Xem Thông báo tuyển sinh Tại đây

1. Ngành Quản trị du lịch 

Liên Hệ