TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGẮN HẠN TRONG THÁNG 8 NĂM 2023

Khai giảng ngày 03/08/2023

1. Lớp Bánh kem ( thời gian đào tạo 2 tháng, học 3 buổi/ tuần)

- Học buổi chiều thứ 3-5-7 ( từ 13:15 đến 16:30)

- Học phí 14.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

2. Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Việt ( thời gian đào tạo 5 tháng, học 4 buổi/ tuần)

- Học buổi Tối từ thứ 2 đến thứ 6 ( từ 17:30 đến 20:30)

- Học phí 22.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

3. Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Âu ( thời gian đào tạo 5 tháng, học 4 buổi/ tuần)

- Học buổi Sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ( từ 07:45 đến 11:15)

- Học phí 22.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

4. Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn Á ( thời gian đào tạo 4 tháng, học 3 buổi/ tuần)

- Học buổi Sáng thứ 2-4-6 hàng tuần ( từ 07:45 đến 11:15)

- Học phí 16.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

5. Lớp Bếp trưởng điều hành ( thời gian đào tạo 4 tháng, học 4 buổi/ tuần)

- Học buổi Sáng từ thứ 2 đến thứ 6 ( từ 07:45 đến 11:15)

- Học phí 17.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

6. Lớp Pha chế rượu ( thời gian đào tạo 3 tháng, học 3 buổi/ tuần)

- Học buổi Sáng thứ 2-4-6 hàng tuần ( từ 07:45 đến 11:15)

- Học phí 11.000.000 đồng/ khóa (Học phí đã bao gồm nguyên liệu thực hành)

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

7. Lớp Nghiệp vụ Buồng/phòng ( thời gian đào tạo 4 tháng, học 2 buổi/ tuần)

- Học buổi chiều thứ 2 - 4 ( từ 13:15 đến 16:30)

- Học phí 5.000.000 đồng/ khóa

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

8. Lớp Nghiệp vụ nhà hàng ( thời gian đào tạo 4 tháng, học 2 buổi/ tuần)

- Học buổi chiều thứ 3 - 5 ( từ 13:15 đến 16:30)

- Học phí 5.000.000 đồng/ khóa

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

9. Lớp Nghiệp vụ Tiếp tân ( thời gian đào tạo 4 tháng, học 2 buổi/ tuần)

- Học buổi chiều thứ 6 - 7 ( từ 13:15 đến 16:30)

- Học phí 5.000.000 đồng/ khóa

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

10. Lớp Nghiệp vụ Nhà hàng - Khách sạn ( thời gian đào tạo 4 tháng, học 6 buổi/ tuần)

- Học buổi chiều thứ 2 đến thứ 7 ( từ 13:15 đến 16:30)

- Học phí 12.000.000 đồng/ khóa

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

11. Lớp Quản lý khách sạn  ( thời gian đào tạo 3 tháng, học 4 buổi/ tuần)

- Học buổi Tối từ thứ 2 đến thứ 6 ( từ 17:30 đến 20:30)

- Hình thức học: Trực tuyến qua Zoom và Elearning của trường.

- Học phí 12.000.000 đồng/ khóa

- Giảm thêm 10% học phí cho người học đăng ký trong năm 2023.

4.6/5 (15 votes)
Liên Hệ