TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
Đoàn Trần Phương Thảo

Đoàn Trần Phương Thảo

QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN (Khóa 1997 - 1999)

Hiện là: Country HR Lead, Indochina & Korea

Liên Hệ