TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
Phan Nguyễn Kim Long

Phan Nguyễn Kim Long

Cựu học viên chuyên ngành Quản lý khách sạn

Công việc hiện tại: Nhân viên Lễ Tân tầng Club InterContinental - Khách sạn InterContinental Saigon
----
Thành tích: 
- Học tập đạt loại Giỏi Quản Lý và Kinh Doanh khách sạn ( Chuyên ngành Lễ Tân )
- Giải nhì nghề Lễ Tân - Hội thi Học sinh - Sinh viên giỏi nghề năm 2022
- Giải nhì nghề phục vụ phòng - Hội thi Học sinh - Sinh viên giỏi nghề năm 2022
- Học sinh 3 rèn luyện cấp trung ương năm 2019-2020
- Học sinh 3 rèn luyện cấp thành phố năm 2019 - 2020

Liên Hệ