TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827

Student visa. Thời gian: 2 năm.  

Sinh viên tốt nghiệp trung cấp trường Saigontourist được công nhận hoàn thành năm 1 của chương trình cử nhân tại BBI. Và như vậy sẽ học liên thông thêm 2 năm nữa để lấy bachelor degree tại BBI.

Media/1_STHCHOME/FolderFunc/202211/Images/lien-thong-cu-nhan-hoc-vien-bbi-luxemburg-min-20221122084813-e.jpg

Chương trình cử nhân BBI cũng xét tuyển đối với các học viên mới đăng ký vào trường Saigontourist, có nguyện vọng muốn đi học thẳng chương trình cử nhân và thạc sĩ tại BBI, Luxemburg. Thời gian khóa học: 3 năm

Yêu cầu đầu vào:

- Đã tốt nghiệp chương trình Diploma trung cấp tại trường Saigontourist có nguyện vọng theo chương trình liên thông lấy bằng cử nhân hoặc thạc sĩ tại BBI.

- Hoặc tốt nghiệp PTTH hoặc các trường cao đẳng, đại học khác nếu đăng ký xét tuyển thẳng vào chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ tại BBI.

- Thỏa các yêu cầu khác về điều kiện tài chính, sức khỏe v.v… theo quy định student visa  của chính phủ Luxemburg.

Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết:

VP Hợp tác Quốc tế, trường DL & KS Saigontourist (Phòng A107)
Email: hoptacquocte@sthc.edu.vn
Tel: (028) 3811 2301

0/5 (0 votes)
Liên Hệ