TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827

TAG: khách sạn

Lớp nghiệp vụ nhà hàng - Khách sạn - Trường Saigontourist đào tạo nghiệp vụ phục vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồn phòng trong khách sạn. Môi trường thực tập thực tế như khách sạn từ 3 sao trở lên

Lớp Quản lý nhà hàng khách sạn - Trường Saigontourist đào tạo theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Lớp học 04 tháng ( 05 buổi/ tuần hoặc 2 ngày/ tuần)

Học trực tuyến qua hệ thống E-learning của trường, học trực tiếp và kiểm tra đánh giá tại trường

Liên Hệ