TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Phạm Thị Điểm

Phạm Thị Điểm

CỰU HỌC VIÊN LỚP BARTENDER

Giải nhì biểu diễn pha chế ( bảng nữ) Hội thi Bartender Saigontourist mở rộng năm 2012.