TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
Trần Việt Hão

Trần Việt Hão

CỰU HỌC VIÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN

Công Việc hiện tại : Phó Giám Đốc Kinh Doanh của Nha Khoa Singae.
1/ Tốt nghiệp loại giỏi cao điểm nhất khóa 2019 ngành HDV 
2/ Giải Nhất Hội Thi HSSV giỏi nghề 2019 ngành HDV Du Lịch 
3/ Danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp Thành phố năm học 2018-2019
4/ Danh Hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp trung ương 2019

Liên Hệ