TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Cô Võ Thị Thùy An

Cô Võ Thị Thùy An

TRƯỞNG BỘ MÔN NHÀ HÀNG

Tốt nghiệp Trường Lycee Technique Hotelier “Alexis Heck” tại Luxembourg.

Kinh nghiệm 11 năm giảng dạy tại trường.

“Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, tất cả điều phụ thuộc vào bạn, tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ”.