TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800 558 827
ThS. Huỳnh Văn Hải

ThS. Huỳnh Văn Hải

TRƯỞNG BỘ MÔN HOUSEKEEPING

  • Thạc sĩ Quốc tế chuyên ngành Du lịch và Khách sạn - Trường đại học Salzburg Áo - Salzburg University-International Executive Master Program in Hospitality Management
  • Cử nhân Quan hệ Quốc tế do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp.
  • Quản lý khách sạn theo tiêu chuẩn Châu Âu/EU do Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam VTCB chứng nhận.
  • Chuyên gia Thẩm định viên -Đào tạo viên chuyên ngành Housekeeping do Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam VTCB chứng nhận.
  • Thẩm định viên khu vực Asian/ Master Assessor Asian do Học viện đào tạo chất lượng cao quốc tế trong lĩnh vực Nhà hàng và Khách sạn – William Angliss Mebourne, Australia/ Úc chứng nhận.
  • Đào tạo viên được Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ chứng nhận (“Certified Hospitality Trainer” – CHT, Certified Hospitality Educator” – CHE).
  • Kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn.
Thước đo của cuộc đời không phải thời gian mà là sự cống hiến.
Liên Hệ