TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Cô Vũ Thị Thúy Vi

Cô Vũ Thị Thúy Vi

GIÁO VIÊN CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Tốt nghiệp loại Giỏi – Chuyên ngành Quản trị lưu trú và Chuyên ngành Quản trị Lễ tân Khách sạn – Trường Du Lịch & Khách sạn Saigon Tourist, 2012

Tốt nghiệp loại Giỏi – Chuyên ngành Ngữ văn Anh – Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 2019

Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE), 2017

Vi chứng nhận (Micro–credential) Kỹ năng Lãnh đạo Khách sạn Quốc tế – William Angliss Institute, Australia, 2022

Chứng nhận Kỹ năng Quản lý Cảm xúc trong Ngành Dịch vụ Khách hàng – PTI Education Training Group, 2022

Thực tập viên quản lý Bộ phận Tiền sảnh tại khách sạn Windsor Plaza, 2011-2013

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Sân Golf CT Sphinx Nhân Sư, 2013

Quản lý và chăm sóc chuỗi khách hàng – 3D Networks Singapore, 2014

Trưởng Bộ phận Tiền sảnh – Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc, 2018-2019

Quản lý vận hành – VFS Global Hồ Chí Minh, 2019-2021

Chuyên viên đào tạo chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp & Chăm sóc Khách hàng và chuyên đề Quản lý Khách sạn, 2014-2018

Thẩm định viên nghiệp vụ Lễ tân tại các khách sạn: Central Palace, Intercontinental Asiana Saigon, The Reverie Saigon, Windsor Plaza, 2014-2018

Kinh nghiệm chuyên môn: 11 năm

Với nguyên tắc 90/10, cuộc sống phần lớn được quyết định bởi cách thức và thái độ mà bạn phản ứng với tất cả những sự việc xảy ra. “Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.” (Charles R. Swindoll)