TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
Cô Đinh Thị Thu Hằng

Cô Đinh Thị Thu Hằng

GIÁO VIÊN BỘ MÔN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Tốt nghiệp Cử nhân hóa học và Thạc sỹ chuyên ngành môi trường

Giảng viên dạy môn Dinh Dưỡng Học nhiều năm liền