TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
Cô Lê Thị Lệ Hiền

Cô Lê Thị Lệ Hiền

GIÁO VIÊN BỘ MÔN CƠ BẢN

Trung cấp Quản trị khách sạn.

Cử nhân Luật – ĐH Luật.

Cử nhân Thư viện thông tin – ĐH KHXHNV.

“Có khá nhiều phương tiện để làm giàu nhưng có rất ít phương tiện để lương thiện”