TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Cô Nguyễn Kim Anh

Cô Nguyễn Kim Anh

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Thạc sỹ Phương pháp Giảng dạy và Lý luận ngôn ngữ, ĐH Victoria, Melbourn, Úc.

Kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực Giáo dục, Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, chuyên ngành nhà Hàng Khách sạn Hướng dẫn, TOEIC, IELTS.

Tạo được môi trường thoải mái trong học tập cho sinh viên và phát huy khả năng tự học của người học.

“Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường, thành công sẽ đến với bạn.”