TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
ThS. Nguyễn Ngân Phương

ThS. Nguyễn Ngân Phương

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Cử nhân ngành Ngữ Văn Anh – Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (2014)

Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL) – Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (2017)

Giảng dạy tại trung tâm anh ngữ VATC (2016-2017)

Giảng dạy tiếng anh chuyên ngành Ngữ Văn Anh cho sinh viên hệ tại chức trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (2017 – 2019)

“An investment in knowledge pays the best interest.” – Benjamin Franklin
Liên Hệ