TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc

Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Tốt nghiệp Thạc sỹ phương pháp lý luận và giảng dạy tiếng Anh – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tp.Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh cho học viên thuộc các lứa tuổi và trình độ khác nhau, phương pháp giảng dạy linh hoạt nhằm khơi gợi khả năng nhận thức và tư duy của học viên, đồng thời truyền cảm hứng, đam mê và nhiệt huyết trong viêc học.

« Good teachers know how to bring out the best in students.»