TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo

GIÁO VIÊN BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

Thạc sĩ Văn hóa học ( ĐH KHXH& NV TP.HCM)

Cử nhân Địa lý – Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pháp)

Cử nhân Địa lý Du lịch – ĐH KHXH& NV TP.HCM