TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh

Cô Nguyễn Thị Thúy Anh

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Thạc sỹ Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh

 Mục tiêu giảng dạy: Vận dụng những kiến thức bài giảng vào thực tiễn, giúp sinh viên cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh

Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có kết quả không “Life is trying things to see if they work.” _ Ray Bradbury