TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
Cô Trần Thị Bích Hồng

Cô Trần Thị Bích Hồng

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Thạc sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL)

Chứng chỉ SEFL Tourism & Hospitality – Intermediate (Chuyên ngành Du lịch và khách sạn)

Chứng chỉ Teacher Development Course

Chứng chỉ Enhancing English Teachers’ capacity in English Language Teaching (Nâng cao năng lực Giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh)

Kinh nghiệm làm việc: Hơn 14 năm