TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Thầy Nguyễn Giang Nam

Thầy Nguyễn Giang Nam

GIÁO VIÊN BỘ MÔN HƯỚNG DẪN

Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội

Thạc sĩ Du lịch 

Đào tạo viên VTOS (Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam)

Đã từng làm việc tại:

Hướng dẫn viên – Du lịch Tracodi (2000 – 2004)

Nhân viên Điều hành và Kinh doanh – Viễn Đông Travel (2004 – 2007)

Trưởng phòng Kinh doanh khách lẻ – Công ty TNHH MTV DVLH Saigotnourist (2007 – 2018)