TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Call 1800558827
ThS. Nguyễn Văn Nhựt

ThS. Nguyễn Văn Nhựt

GIÁO VIÊN BỘ MÔN CƠ BẢN

Thạc sĩ QTKD

Cử nhân QTKD Du lịch & Khách sạn.

Chứng chỉ “Marketing Strategy Course” do Fulbright Economic Teaching Program cấp 2001.

Chứng chỉ “Formation en gestion et marketing touristique” Bỉ 2006.

Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề 2011(Trường cao đẳng nghề TP.HCM)

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm 2017 (Đại học Sài Gòn)

20 năm công tác tại đơn vị cơ sở thuộc hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn; nguyên giám đốc khu du lịch Tân Cảng & Nguyên trưởng phòng kế hoạch – kinh doanh – tiếp thị Làng Du lịch Bình Quới.

15 năm tham gia giảng dạy.

 

“Education is not about filling buckets, it is about lighting fires.” YEATS (Giáo dục không phải là việc rót đầy những xô nước, mà là việc thắp lên những ngọn lửa.)
Liên Hệ