TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
SAIGONTOURIST

Thầy Vũ Bạch Văn Dũng

Thầy Vũ Bạch Văn Dũng

GIÁO VIÊN BỘ MÔN NHÀ HÀNG

DIPLOMA in hospitality and Tourist Management AMA UK

Kinh nghiệm hơn 20 năm quản lý nhà hàng khách sạn quốc tế

"Hãy cứ đam mê. Hãy cứ dại khờ" Steven Jobs